ул. С. Съев 31
Ловеч,
България
24.7033731
43.1310644
UserLikes
Име: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЛОВЕЧ
Адрес: Ловеч, ул. С. Съев 31
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://tklovech.org
E-mail: text to image
Отрасъл: Училища - професионални
Дейност:

Технически колеж

Ключови думи: технически колеж, ловеч, машиностроене, електротехника, специализираща подготовка

CATALOG.BG > ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЛОВЕЧВижте на картата

Facebook

За нас

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЛОВЕЧ  е създаден през 1990 г. с решение на МС като приемник на Институт по машиностроене и електротехника –  с оглед  практическа и специализираща подготовка  и преподготовка на студенти и инженерно-технически кадри в областта на машиностроенето, електротехниката, електрониката , автоматиката и текстилната техника.  
ТК-Ловеч е основно звено в структурата на Технически университет –Габрово.


Срокът на обучение в колежа е тригодишен, за редовна форма. Завършилите придобиват висше техническо образование с образователно-квалификационна степен “  професионален бакалавър  &ld

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЛОВЕЧ
quo;
В колежа има условия и възможности да се придобие и втора специалност , наред с основната, както и да се завърши факултативно едногодишен курс за  “Педагогическа правоспособност”, а също и да се повиши езиковото и компютърно ниво на студентите.
Завършилите успешно колежа магат да продължат  обучението си  на по-висока степен в сходни ВУЗ – ТУ- Габрово, ТУ- София и др., за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър“ и “магистър”.
Учебните планове на специалностите са съобразени  с Единните държавни изисквания и съдържат “задължителни”, “избираеми” и “факултативни” дисциплини. Обучението се извършва от в
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЛОВЕЧ
исоко квалифицирани кадри на колежа, съвместно с хабилитирани  преподаватели от ТУ- Габрово, ТУ- София, ВТУ – Търново и от  изявени водещи специалисти от практиката. Техническия колеж разполага с добре структурирана и  обзаведена материална база – учебен корпус, аула, лабораторни зали, компютърна и Internet зали, учебни работилници, богата библиотека, видеотека, спортна зала с фитнес – център, студентски клуб, столова и студентско общежитие. Студентите, редовно обучение могат да получават държавна стипендия. В колежа се провеждат квалифицирани курсове по чужди езици, компютърна грамотност, ремонт на битова техника, моден дизайн, конструиране на облекла, металообработване, технологии в машиностроенето.

 
Открийте ни в Google+