бул. Димитър Благоев 84А
Димитровград,
България
25.606119
42.0546894
UserLikes
Име: ПГ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ
Адрес: Димитровград, бул. Димитър Благоев 84А
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.pghht.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Училища - професионални
Дейност:

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Проф. д-р Асен Златаров - Димитровград

Ключови думи: професионална гимназия по химични и хранителни технологии, професионална гимназия димитровград, гимназия по химични и хранителни технологии, електронна търговия, автоматизирани системи
  • catalog.bg
  • ПГ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВВижте на картата

Сподели във Facebook
Специалности

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства
Специалността предоставя възможност за реализация във всички наши, чуждестранни и международни фирми и компании от частния и държавния сектор от различни отрасли на хранително–вкусовата промишленост и селското стопанство. Балообразуващи предмети: химия, биология и български език.

Курсът на обучение дава възможност за придобиване на професионални компетенции по:
* Микробиология – изучават се морфологията и физиологията на микроорганизмите, методите за съхранение и стерилизацията им.
* Технология на производството в ХВП – изучават се технологичните методи при приготвяне на различни тестени, захарни, месни, консервирани, сладкарски и други изделия.
* Технологичен контрол – чрез различни видове анализи се установява качеството на суровините, полуфабрикатите и готовата продукция.

Обучението е с продължителност 4 години. Завършилите придобиват средно – специално образование и III-та професионална квалификационна степен Лаборант, както и допълнителна квалификация Хлебар - сладкар.
 


Открийте ни в Google+