бул. Св. Патриарх Евтимий 21, ПК 128
Стара Загора,
България
25.6249022
42.4239169
UserLikes
Име: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА
Адрес: Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, ПК 128
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://pgvm-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Училища - професионални
Дейност:

Професионална гимназия по ветеринарна медицина

Ключови думи: ветеринарна гимназия, ветеринарномедицинска гимназия, нпгвм, стара загора ветеринарен техникум, ветеринарна медицина

Специалности

Прием след 7 клас. Професия 541060 Техник - технолог по качеството на храни и напитки.
Професия 541060 Техник - технолог по качеството на храни и напитки, специалност 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
- интензивно изучаване на Английски език;
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:

Възможност за работа в:
• предприятия за производство на храни и напитки;
• лаборатории за контрол на качеството на храните /РИОКОЗ, ДВСК и др./.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.


Балът се образува като сбор от:
* утроената оценка от изпита по математика;
* оценката от изпита по български език и литература;
* оценките по биология и химия от удостоверението за завършен 7 клас.
Прием след 7 клас. Професия 640010 Ветеринарен техник
Професия 640010 Ветеринарен техник, специалност 6400101 Ветеринарен техник
- интензивно изучаване на Английски език;
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:
• Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;
• Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;
• Като осеменители и подковачи на животни.
Прием след 7 клас. Професия 640020 Ветеринарен лаборант.
Професия 640020 Ветеринарен лаборант, специалност 6400201 Ветеринарен лаборант
- интензивно изучаване на Английски език;
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:
• Като лаборанти във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарномедицинска компетенция, като: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция, ДВСК, РИОС, РИОКОЗ и др.;
• Като лаборанти в частни, общински и държавни лаборатории към Министерство на здравеопазването;
• Като осеменители на животни;
Прием след основно образование. Професия 541060 Техник - технолог по качеството на храни и напитки
Професия 541060 Техник - технолог по качеството на храни и напитки, специалност 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
- срок на обучение - 4 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - биология, химия, български език и литература, математика.

Реализация:
Възможност за работа в:
• предприятия за производство на храни и напитки;
• лаборатории за контрол на качеството на храните /РИОКОЗ, ДВСК и др./.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: oбразува се от оценките от свидетелството за завършен 8-ми клас по следните предмети:
* утроената оценка по биология;
* оценка по химия;
* оценката по български език и литература;
* оценката по математика.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.
Прием след основно образование. Професия 640010 Ветеринарен техник.
Професия 640010 Ветеринарен техник, специалност 6400101 Ветеринарен техник.
- срок на обучение - 4 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - биология, химия, български език и литература, математика.

Реализация:
• Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;
• Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;
• Като осеменители и подковачи на животни.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: oбразува се от оценките от свидетелството за завършен 8-ми клас по следните предмети:
* утроената оценка по биология;
* оценка по химия;
* оценката по български език и литература;
* оценката по математика.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.
Прием след основно образование. Професия 640020 Ветеринарен лаборант.
Професия 640020 Ветеринарен лаборант, специалност 6400201 Ветеринарен лаборант - интензивно изучаване на Английски език; - срок на обучение - 4 години; - брой паралелки - 1; - брой ученици - 26; - балообразуващи предмети - биология, химия, български език и литература, математика.Реализация: • Като лаборанти във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарномедицинска компетенция, като: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция, ДВСК, РИОС, РИОКОЗ и др.; • Като лаборанти в частни, общински и държавни лаборатории към Министерство на здравеопазването; • Като осеменители на животни; . ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: oбразува се от оценките от свидетелството за завършен 8-ми клас по следните предмети: * утроената оценка по биология; * оценка по химия; * оценката по български език и литература; * оценката по математика. Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

 
Открийте ни в Google+